Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej

przewodniczący - Teresa Duman
z-ca przewodniczącego - Stanisław Klisiewicz
z-ca przewodniczącego - Stanisław Plichta
sekretarz - Agnieszka Wróbel
skarbnik - Maria Wróbel

członkowie:

Krzysztof Blacha
Witold Duman
Jerzy Janicki
Edward Michalik
Katarzyna Michalik
Zofia Michałek
Adam Nitsch
Jerzy Nosek
Kazimiera Nosek
Paweł Nosek
Bernadetta Pająk
Anna Partyka
Stanisław Setlik

do góry