Ochrona zabytków


To jedna z ważnych dziedzin działalności TPZW polegająca na inicjowaniu prac konserwatorskich, gromadzeniu funduszy, wyszukiwaniu firm konserwatorskich i przeprowadzaniu renowacji. W latach 1995 - 2012 udało się uratować ponad 60 zabytkowych obiektów kamiennych, głównie starych grobów i przydrożnych figur.
Jednym ze sposobów zdobywania funduszy są kwesty cmentarne i uliczne. Środki uzyskiwane z rozprowadzanych wśród mieszkańców kalendarzy były także przeznaczane na ten cel. TPZW ma również swój udział w renowacji zabytkowej dzwonnicy, na którą udało się zebrać ponad 70 tys. zł. Jest również inicjatorem ratowania pięknych, chociaż bardzo zniszczonych, barokowych feretronów- do 2012 zebrano ok. 12 tysięcy zł.

RATOWANIE FIGUR - PEREŁ POLSKIEGO KRAJOBRAZU
1995 r. - współudział w renowacji figury św. Floriana w Więckowicach ufundowanej w 1816 r. przez rodzinę Jordanów. Fundusze pozyskiwano z rozprowadzanych cegiełek.
1996 r. - współudział w finansowaniu odnowy Krzyża w Zakrzowie.
1996 r. - renowacja i przeniesienie figury Matki Boskiej Wniebowziętej z ul. Tarnowskiej 8 na teren kościółka św. Leonarda.
1997 r. - odnowienie figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia przy ul. Tarnowskiej 34.
1997 r. - renowacja figury św. Jerzego w Wielkiej Wsi.
1998 r. - renowacja posągu św. Jana Nepomucena w Więckowicach.
2000 r. - odnowa figur Matki Boskiej w Wielkiej Wsi i Olszynach.
2001 r. - renowacja figury NMP z 1866 r. w Sukmaniu.
2003 r. - renowacja figury św. Jana Nepomucena znajdującej się we wnęce najstarszego budynku szkoły w Rynku. Zrekonstruowano również napis: SZKOŁA 1870.
2003/2004 r. - renowacja figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1864 r. w Grabnie.


CMENTARZ W WOJNICZU

1994 r. - pan Stefan Urbański przeprowadził inwentaryzację cmentarza komunalnego przy ul. Tarnowskiej i opracował wykaz ponad 2600 grobów oraz alfabetyczny spis zmarłych pochowanych na wojnickim cmentarzu (ponad 5000 nazwisk).
1995 - 2012 - odnowiono 56 starych, zabytkowych grobów, krzyży murowanych i żeliwnych oraz figur nagrobnych.
Część najstarszych lub bardzo zniszczonych krzyży i pomników przeniesiono w jedno miejsce, za kaplicę Jordanów. Tam też ustawiono na całkowicie zniszczonych pomnikach 20 specjalnie odlanych żeliwnych krzyży. Pracami renowacyjnymi objęto między innymi grób gen. Władysława Jordana, adiutanta gen. J. Bema, Michała Zieji najstarszego znanego komendanta wojnickiej OSP, groby powstańców, księży i jeden z najpiękniejszych pomników nagrobnych na naszym cmentarzu - pomnik na grobie p. Harlenderowej. Na renowację czeka jeszcze wiele grobów. TPZW planuje utworzenie lapidarium, czyli miejsca gdzie będzie się gromadziło fragmenty prawie całkowicie zniszczonych grobów.
W 2008r. odsłonięto na wojnickim cmentarzu pomnik upamiętniający Golgotę Wschodu. Od 1993r. organizowane są kwesty cmentarne, z których dochód jest przeznaczony na ratowanie zabytków cmentarnych.

do góry