Promocja

1991 r. - grupa przyszłych członków TPZW brała udział w budowie i uroczystym odsłonięciu pomnika Lotników Alianckich w Dębinie Zakrzowskiej 11.XI.1992 r. - grupa przyszłych członków TPZW pomagała w organizowaniu uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci członków rodziny Mirochnów.

Luty 1994 r. - pomysł i projekt tablicy informacyjnej o zabytkowych fragmentach wałów grodziska.

Luty 1994 r. - utworzenie Komisji Ochrony Przyrody.

Luty 1994 r. - propozycja wykonania aktualnego planu Wojnicza i umieszczenia go na Rynku.

Luty 1994 r. - nawiązanie kontaktu z Muzeum w Gardelegen (Niemcy) gdzie zginął wojniczanin Władysław Opioła.

Marzec 1994 r. - opracowanie, dzięki pomocy prof. Józefa Szymańskiego, wzorów herbu, flagi, chorągwi i innych symboli gminy.

1994 r. - wydobycie ze stawów obok Starego Cmentarza dwóch fragmentów kamiennego nagrobka i umieszczenie ich koło znajdującego się tam krzyża.

1995 r. - pozyskanie od Komitetu Badań Naukowych dotacji do wydawanej BH.

18.IV.1995 r. - współudział w organizowaniu uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej gen. Gustawa Łowczowskiego.

1995 r. - TPZW zwróciło się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie z prośbą o zgłoszenie tematyki związanej z wojnickim grodziskiem do ogólnopolskiego programu badawczego organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki pod nazwą "1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego".

1997 r. - inicjatywa zgłoszenia Wojnicza na członka Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce.

1997 r. - Zakup dla Szkoły Podstawowej w Wojniczu magnetowidu.

1998 r. - umieszczenie na Plantach granitowego głazu z tabliczką upamiętniającą wojnicki ratusz spalony w 1831 r.

1999 r. - zainicjowanie kwerend w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie w poszukiwaniu źródeł do historii naszej gminy (druga kwerenda w 2000 r.).

14.VI.1999 r. - zamontowanie na elewacji kamienicy, w której mieści się Izba Regionalna dwóch tablic upamiętniających pobyt w Wojniczu św. Kingi i św. Jadwigi.

IX. 1999 r. - wykonanie kserokopii dokumentów (ponad 500 stron) dotyczących rzemiosła wojnickiego, znajdujących się w Cechu Rzemiosł Różnych w Brzesku.

I. 2001 r. - widowisko folklorystyczne pt. "Pójdźmy wszyscy po kolędzie" przedstawione w Izbie Regionalnej.

V i IX. 2002 r. - zakup dla Gimnazjum w Wojniczu dwóch tomów Encyklopedii PAN.

XII. 2003 r. - TPZW rozpoczyna wydawanie wojnickiej pocztówki świątecznej.

14.V.2005 r. - TPZW gościło członków stowarzyszenia "Klub Przyjaciół Wieliczki", którzy wędrowali śladami św. Kingi.

1998 - 2007 r. - fundowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursach historycznych Wojnicz, dzieje i zabytki.

VII. 2006 r. - udział w plenerowej imprezie organizowanej przez Małopolski Instytut Kultury pod hasłem "Pierścień św. Kingi" w Wojniczu.

2006r.- przekazanie parafii Wojnicz 70 tysięcy na remont zabytkowej dzwonnicy. Pieniądze pochodziły z kwest ulicznych organizowanych przez TPZW. IX. 2006 r. - ufundowanie dwóch tablic upamiętniających początki szkolnictwa w Wojniczu.

XII. 2006 r. - wykonanie dzwoneczków upamiętniających przywrócenie praw miejskich.

XII. 2006 r. - wydanie okolicznościowej karty pocztowej i stempla poświęconych przywróceniu praw miejskich.

I.2007 r. - odlanie okolicznościowego medalu z okazji przywrócenia praw miejskich.

VII. 2007 r. - udział w plenerowej imprezie organizowanej przez Małopolski Instytut Kultury pod hasłem "Pierścień św. Kingi" w Wojniczu.

30.XI.2007 r. godz. 12.00 - uroczystość wkopania w remontowaną płytę rynku pojemnika ("kapsuła czasu") z dokumentami i przesłaniem do przyszłych pokoleń wojniczan.

7.IX.2008 r. - uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Golgoty Wschodu na wojnickim cmentarzu.

IX.2009 r. - wydanie edukacyjnego folderu o herbie, fladze i hymnie Wojnicza.

6.IX.2009 r. - uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej największe aresztowanie w Wojniczu w czasie II wojny światowej.

25.X.2009 r. - zapoznanie członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół - Świat Pracy" z Tarnowa z historią i zabytkami Wojnicza.

2009r. - udział w pracach nad filmem o Wojniczu.

3.V. 2010r. - zorganizowanie Pierwszego Wspólnego Śpiewania w Wojniczu - Pieśni sercu bliskie.

12.VI.2010r. - pomoc w zorganizowaniu pikniku historycznego z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Wmurowanie na ścianie kolegiaty tablicy upamiętniającej udział miejscowego rycerstwa w bitwie grunwaldzkiej.

X. 2010 r.- wydanie Przewodnika po Wojniczu inaczej prof. Józefa Szymańskiego.

V 2011 r. - Drugie Wspólne Śpiewanie w Wojniczu - Pieśni Sercu Bliskie - wydanie śpiewnika.

VII. 2011 r. - promocja wydawnictw TPZW podczas Dni Wojnicza.

VII. 2011 r.- remont Izby Regionalnej przeprowadzony przez członków TPZW wspieranych przez pracowników oddelegowanych przez Urząd Miejski.

IX-X - remont 4 kolejnych zabytkowych nagrobków.

1. XI. 2011r - rekordowa kwesta cmentarna

2. XI. 2011 r. - uczniowie z Mikołajowic zwiedzają Wojnicz.

XI. 2011 r - wizyta 50. osobowej grupy członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej.

11.XI. 2011 r. - oprowadzanie po grobach powstańców i zasłużonych wojniczan na wojnickim cmentarzu.

17-18. III. 2012 r. - kolejna kwesta na zabytkowe feretrony.

3.V 2012 r. - Trzecie Wspólne Śpiewanie w Wojniczu, wydanie trzeciego śpiewnika.

19. VIII 2012 r. - dzieci z Kamieńca Podolskiego zwiedzają Wojnicz.

29. VIII. 2012 r. - strażacy biorący udział w Ćwiczeniach Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego zwiedzają Wojnicz.

22.I. 2013 r.- złożenie kwiatów na grobach powstańców z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego

do góry