O Towarzystwie słów kilkaTPZW powstało w 1993 r. z inicjatywy Jerzego Chumińskiego emerytowanego nauczyciela matematyki, wielkiego społecznika i człowieka o niezliczonych pasjach. Komitet Założycielski zawiązał się 12 lutego, 20 kwietnia tarnowski sąd dokonał rejestracji, a 25 maja odbyło się pierwsze Walne Zebranie. Od początku istnienia Towarzystwo skupia ludzi, dla których ważne jest wszystko, co Wojnicza i najbliższych okolic dotyczy. Przez wiele lat prezesem i kreatorem jego działalności był Jerzy Chumiński. Wielkim przyjacielem, współpracownikiem, a także Honorowym Członkiem był prof. dr hab. Józef Szymański, wojniczanin mieszkający w Lublinie. Istotne wsparcie otrzymuje TPZW od władz samorządowych i dzięki temu może prowadzić ożywioną działalność na wielu płaszczyznach: " Zarząd TPZW " opieka nad Izbą Regionalną " działalność wydawnicza " ratowanie zabytków " działalność kulturalna " promocja Wojnicza TPZW skupia 97 członków, a Zarząd liczy 12 osób. Działalność Towarzystwa cieszy się uznaniem nie tylko władz samorządowych i miejscowego społeczeństwa ale także wielu osób oraz środowisk spoza Wojnicza. "Towarzystwo współtworzą wojniczanie zamieszkujący miejscowość oraz ci, którzy już Wojnicz opuścili. Są to fachowcy historycy, archeolodzy, pisarze, nauczyciele - emeryci i wreszcie ambitni amatorzy. Odkrywają oni bogatą historię starego kasztelańskiego grodu, publikując wyniki swoich poszukiwań na łamach regionalnego, wydawanego przez nich miesięcznika historycznego." Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Naukowych, Tom XL/I, styczeń-czerwiec 1996 r. PAN KRAKÓW 1997 r.,s.6. (fragment wypowiedzi prof. Czesława Robotyckiego).

Początki...prezentacja

do góry