Wystawy

17.X. 1993 r.- wystawa i aukcja prac powstałych w czasie pleneru malarskiego "Ziemia Wojnicka 93" w dn. 16-19.IX. W plenerze brali udział uczniowie Państwowych Liceów Sztuk Plastycznych z Nowego Wiśnicza i Tarnowa, a tematykę prac stanowiły obiekty zabytkowe w Wojniczu, Wielkiej Wsi, Więckowicach i Biadolinach Radłowskich.

16-19.X.1994 r. - Zainteresowania (Amatorzy i Profesjonaliści). Wystawa zorganizowana z wielkim rozmachem. Zaprezentowano zbiory hobbystów Wojnicza i okolic.

9-17.IX.1995 r. - "Japonia oczami Japończyków". Na wystawie prezentowane były eksponaty ze zbiorów Izby Regionalnej (dary O. Mieczysława Mirochny), eksponaty przekazane TPZW przez Floragel i Jerzego Lamborów z Wielkiej Brytanii oraz wypożyczone z ich kolekcji drzeworyty i zwoje. Patronat nad wystawą objęło Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, a zorganizowana była z takim rozmachem i na takim poziomie, że prezentowano ją również na Zamku w Dębnie, w Centrum Manggha w Krakowie, w Gorzowie Wielkopolskim, Sandomierzu i Lublinie.

X.1995 r. - wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej przedstawiających wojnicki ratusz.

23.VIII.1998 r. - wystawa etnograficzna "W chałupie i zagrodzie". Na Rynku zaprezentowano dawny sprzęt domowy i rolniczy.

7.XI. 1998 r. - wystawa prac Michała Mleczki "Kwiaty i pejzaże". Była to pierwsza wystawa zorganizowana w nowej sali wystaw przy Izbie Regionalnej utworzonej z inicjatywy TPZW i przy dużym wkładzie pracy jego członków.

12.XII.1998 r. - "Madonny, Anioły, Aniołki" - wystawa prac Eugeniusza Molskiego.

30.I.1999 r. - wystawa "Archeologia Wojnicza i okolicy". Prelekcja Barbary Szpunar

11.IX.1999 r. - wystawa wydawnictw TPZW w ramach Dni Starostwa w Tarnowie .

11.XI.1999 r. - otwarcie wystawy "Polskie świątki"; zaprezentowano około 150 rzeźb w drewnie autorstwa Władysława Okasa z Jadownik. Część kolekcji artysta przekazał do Izby Regionalnej. Wystawa zorganizowana przy współpracy z GOK.

6.XII.1999 r. - wernisaż wystawy malarstwa prof. Józefa Machowskiego. Rodzina zmarłego prof. Machowskiego postanowiła 10 obrazów pozostawić w Izbie Regionalnej.

19.XII.1999 r. - wystawa fotografii "Pejzaż romantyczny" Krzysztof Stós przy współpracy z GOK.

29.VII.2000 r. - otwarcie wystawy fotografii artystycznej Tadeusza Sachy (Warszawa) pt. "Wędrówki z fotoaparatem".

18.III.2001 r. - Małopolskie kościoły drewniane w rysunkach Andrzeja B. Krupińskiego. Wystawa zorganizowana przy współpracy z GOK.

V.2002 r. - wystawa prac uczniów Szkoły Podstawowej biorących udział w konkursie historycznym "Wojnicz, Tarnów, Kraków - dzieje i zabytki".

10.I.2007 r. - wystawa "W kręgu haftu krakowskiego", połączona z prelekcją starszego kustosza Muzeum Etnograficznego w Tarnowie p. Marii Cetery.

18-19.I.2007 r. - wystawa "TPZW i jego działalność" zorganizowana z okazji przywrócenia praw miejskich i wzbogacona artystycznymi wizjami wojnickich zabytków wykonanymi przez członków Pracowni Fotograficznej FOTUM.

27.XII.2011 r.- wystawa poświęcona ks. Janowi Królikiewiczowi.

6.XI 2012 r.- wystawa "Wojnicz i wojniczanie na starych fotografiach" (przy współpracy z GOK).

20. I. 2013r. - wystawa malarska Piotra Kuczka "Moja pasja"(przy współpracy z GOK)

2.03.2013 r. - wystawa "Oczarowanie - wojniczanki na starych fotografiach" ( przy współpracy z GOK)

do góry