Wykłady

25.V. 1993 r. - odczyt Kazimierza Bańburskiego na Pierwszym Walnym Zebraniu TPZW: "Konspiracja galicyjska w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. w Wojniczu i okolicy".

19.I.2007 r. - Konferencja Regionalna na temat dziejów i zabytków Wojnicza zorganizowana z okazji przywrócenia praw miejskich z udziałem prof. Józefa Szymańskiego, konserwatora zabytków w Tarnowie mgra Andrzeja Cetery i tarnowskiego archeologa mgra Eligiusza Dworaczyńskiego.

6. XI. 2012 r.- wykład prof. M. Stolarczyka Sprawa polska w czasie I wojny światowej.

15.06. 2013 r. - konferencja regionalna W średniowiecznym Wojniczu zorganizowana w ramach Jarmarku Kasztelanii Wojnickiej. Program: Kasztelania wojnicka i gród kasztelański w Wojniczu - mgr Andrzej Cetera, Jarmarki i targi w dawnej Polsce -mgr Maria Cetera, Życie i obyczaje w czasach kasztelanii wojnickiej - mgr Lidia Luchter Krupińska.

do góry