Spotkania

27.XI. 1992 r. - jeszcze przed oficjalnym powstaniem TPZW grupa działaczy skupiona wokół Jerzego Chumińskiego i Izby Regionalnej zorganizowała spotkanie władz samorządowych oraz społeczeństwa z delegacją krakowskiego Oddziału PAN z prof. Zbigniewem Perzanowskim i prof. Feliksem Kirykiem. W spotkaniu brał również udział prof. Józef Szymański. Prof. Kiryk wygłosił wykład pt. " Najdawniejszy Wojnicz".

22. II. 1995 r. - w ramach współpracy TPZW i Zarządu Gminy z PAN Oddział Kraków zorganizowano spotkanie, na którym wygłoszone zostały dwa wykłady: prof. Jan Machnik - "Karpaty jako środowisko dla gospodarki ludzkiej w IV i III tysiącleciu przed Chrystusem". prof. Włodzimierz Ostrowski - "Wpływ toksycznych czynników na zdrowie człowieka".

21. X. 1997 r. - spotkanie z prof. Józefem Szymańskim na temat historii szkolnictwa w Wojniczu zorganizowane z okazji otwarcia nowych budynków szkoły.

21. XI. 1998 r. - spotkanie autorskie ze Stanisławą Burdą.

19. III. 1999 r. - spotkanie z delegacją PAN Oddział Kraków poświęcone m.in. przygotowaniom do wydania monografii Wojnicza.

23. IX. 2003 r. - promocja II tomu monografii Wojnicza pt. "Najdawniejsza przeszłość Wojnicza i okolic", połączona z otwarciem nowej sali ekspozycyjnej Izby Regionalnej. Spotkanie z autorami Jerzym Okońskim i Andrzejem Szpunarem.

25.IX. 2004 r. - spotkanie z prof. Józefem Szymańskim i konserwatorami pracującymi przy odnawianiu fresków, poświęcone wojnickiej kolegiacie. Kwiecień 2010r. - promocja III tomu monografii pt. "Dzieje Wojnicza od XVI do XVII wieku." Autorstwa Wojciecha Krawczuka, Piotra Miodunki i Karola Nabiałka. Spotkanie z autorami.

12.XI.2010 r.- promocja Przewodnika po Wojniczu inaczej prof. Józefa Szymańskiego. Spotkanie z mieszkańcami w kolegiacie.

27.XII.2011 r.- spotkanie poświęcone pamięci ks. Jana Królikiewicza w 20. rocznicę śmierci.

12.VIII. 2012r.- współudział w zorganizowaniu spotkania z ks. misjonarzem Bogdanem Piotrowskim Afrykańska opowieść.

1. IX. 2012 r.- współorganizowanie uroczystości upamiętniających działacza ludowego Stanisława Sikonia z Wielkiej Wsi i jego syna Władysława.

29. XII. 2012 r. - spotkanie z ks. misjonarzem Rafałem Leszczyńskim Śladami Stasia i Nel

15.06. 2013 r. - konferencja regionalna W średniowiecznym Wojniczu zorganizowana w ramach Jarmarku Kasztelanii Wojnickiej. Program: Kasztelania wojnicka i gród kasztelański w Wojniczu - mgr Andrzej Cetera, Jarmarki i targi w dawnej Polsce -mgr Maria Cetera, Życie i obyczaje w czasach kasztelanii wojnickiej - mgr Lidia Luchter Krupińska.

do góry