Izba Regionalna im. ks. Jana Królikiewicza w Wojniczu

Izba Regionalna w Wojniczu powstała w 1969 r z inicjatywy ks. Jana Królikiewicza, wielkiego miłośnika Wojnicza i jego historii. Po tym jak ówczesne władze nie zezwoliły na założenie Towarzystwa Miłośników Wojnicza ks. Królikiewicz doprowadził do powstania w Wojniczu Koła PTTK im. Seweryna Goszczyńskiego, w którym skupił nie tylko miłośników turystyki, ale również entuzjastów Wojnicza. Jednym z ich pierwszych działań było właśnie utworzenie Izby Regionalnej. W ten sposób uchroniono od bezpowrotnego zniszczenia wiele cennych zabytków. Przez wiele lat Izba nie miała odpowiedniego lokalu i była przenoszona w różne miejsca. W 1983 r. Koło PTTK podjęło dramatyczną decyzję o wstrzymaniu działalności Izby Regionalnej, a zbiory zmagazynowano w prywatnych pomieszczeniach ks. Jana Królikiewicza.
Dopiero w 1987 r. władze gminy przeznaczyły dla Izby nowe pomieszczenie (Rynek 29 - Findrówka) i urządzono w nim ładną, estetyczną ekspozycję zbiorów. Uroczyste otwarcie, w którym uczestniczył nawet Ks.Biskup Władysław Bobowski, odbyło się 10 listopada 1990 r.

Wpis Ks. Biskupa w Księdze Pamiątkowej Izby Regionalnej 10.XI.1990 r.:

"Z całego serca błogosławię zbożnemu dziełu ożywiania miasta i regionu o wspaniałej przeszłości ratującemu ją od zapomnienia ku zbudowaniu i duchowemu wzrastaniu wszystkich potomnych na drodze prawdy, piękna, dobra i niezależności." + Władysław Bobowski

Od początku istnienia Izba Regionalna jest tworzona, rozwijana i prowadzona społecznie dzięki zaangażowaniu wielu wojniczan skupionych najpierw wokół ks. Jana Królikiewicza, a po jego śmierci w 1991 r. wokół Jerzego Chumińskiego i TPZW. W 1993 r. na wniosek Towarzystwa Rada Gminy nadała Izbie imię Ks. Jana Królikiewicza. W latach dziewięćdziesiątych, dzięki staraniom TPZW i przychylności władz samorządowych Izba przeżywa wyraźny rozwój. Do jej dyspozycji oddano całe piętro Findrówki. W pierwszej kolejności wyremontowano dużą salę przeznaczoną do wystaw czasowych. Od chwili oddania jej do użytku w listopadzie 1998 r. urządzono już kilkadziesiąt wystaw i imprez jak np. promocja II tomu monografii Wojnicza. Wystawy organizuje TPZW oraz Gminny Ośrodek Kultury. W pozostałych trzech salach wyremontowanych w styczniu 2000 r. urządzono ekspozycje stałe:
- wystawa ilustrująca historię miasta,
- odtworzenie wnętrza dawnej izby wiejskiej,
- odtworzenie wnętrza domu mieszczańskiego.
W 2003 r. oddano do użytku kolejną, czwartą salę ekspozycyjną poświęconą historii chleba i rzemiosła.

Sala ta mieści się na parterze Findrówki. Aktualne zbiory Izby Regionalnej liczą ponad dwa tysiące eksponatów. Część z nich jest umieszczona w kilku magazynach.

Izba jest czynna od maja do końca sierpnia w każdą niedzielę od godz.10:30 do 12:30.
W innych terminach można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu z Teresą Dumanową tel. (014) 6790-064, 665529444.

W ciągu roku szkolnego prowadzone są lekcje historii dla młodzieży szkolnej. W planach TPZW jest przekształcenie Izby w Muzeum Ziemi Wojnickiej oraz utworzenie małego skansenu.

do góry