WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI WOJNICKIEJ

W BIBLIOTECZCE HISTORYCZNEJ UKAZAŁY SIĘ :


Kazanie na konsekrację kolegiaty w Wojniczu 20 V 1773 r.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 1994 ss.20.

Lauda miasta Wojnicza 1575-1801.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 1994 ss.168.

Inwentarz starostwa wojnickiego z 1763 r.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 1995 ss.78.

Inwentarze mieszczan wojnickich 1589-1822.
Wyd. Barbara Trelińska. Wojnicz 1995 ss.136.

Księgi miejskie wojnickie. T. I. Advocatialia 1575-1627.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 1995 ss.206.

Księgi miejskie wojnickie. T. II. Advocatialia 1611-1628.
Wyd. Barbara Trelińska. Wojnicz 1997 ss.104.

Księgi miejskie wojnickie. T. III. Advocatialia 1630-1660.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 1995 ss.150.

Księgi miejskie wojnickie. T. IV. Advocatialia 1731-1777.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 1996 ss.168.

Księgi miejskie wojnickie. T. V. Viceadvocatialia 1777-1806.
Advocatialia 1773-1795. Księga ingrossacyjna tabuli miasta Wojnicza 1788-1812.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 1996 ss.160.

Księgi miejskie wojnickie. T. VI. Consularia Woyniciensia 1603-1761.
Wyd. Józef Szymański i Barbara Trelińska. Wojnicz 1997 ss.122.

Rachunki miasta Wojnicza 1561-1649. T. I.
Wyd. Janusz Łosowski i Józef Szymański. Wojnicz 1997 ss.274.

Rachunki miasta Wojnicza 1660-1784. T. II.
Wyd. Henryk Seroka i Józef Szymański. Wojnicz 1997 ss.192.

Rachunki miasta Wojnicza 1660-1812. T. III.
Wyd. Aleksandra Jaworska i Józef Szymański. Wojnicz 1997 ss.186.

Testamenty mieszczan wojnickich 1599-1809.
Wyd. Piotr Dymmel. Wojnicz 1997 ss.246.

Wojnickie księgi cechowe.
T. I. Księgi wpisów Cechu Wielkiego 1775-1851.
Wyd. Jerzy Chumiński i Józef Szymański. Wojnicz 1998 ss.268.

Wojnickie księgi cechowe.
T. II. Księgi wpisów Cechu Wielkiego 1846-1892.
Wyd. Jerzy Chumiński i Józef Szymański. Wojnicz 1999 ss.156.

Wojnickie księgi cechowe.
T. III. Rachunki Cechu Wielkiego 1817-1907.
Wyd. Jerzy Chumiński i Józef Szymański. Wojnicz 1999 ss.324.

Wojnickie księgi cechowe.
T. IV. Księgi Cechu Szewców 1788-1933.
Wyd. Jerzy Chumiński i Józef Szymański. Wojnicz 1999 ss.324.

Józef Szymański: Słownik historyczno-geograficzny miasta Wojnicza.
Wojnicz 1999 ss.109.

Państwo wojnickie w metryce józefińskiej z 1785-1787 roku.
Wojnicz, Zamoście, Ratnawy i Łopoń.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 2000 ss.212.

Kościół wojnicki w XIX w. Materiały źródłowe.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 2000 ss.164.

Wojnickie księgi cechowe.
T.V. Księgi wpisów i wypisów uczniów
Stowarzyszenia Połączonych Rękodzielników w Wojniczu 1893-1927.
Wyd. Jerzy Chumiński i Józef Szymański. Wojnicz 2001 ss.372.

Wojnickie księgi cechowe.
T.VI. Czeladnicy Stowarzyszenia Zjednoczonych Rękodzielników
w Wojniczu w latach 1910-1927.
Wyd. Jerzy Chumiński i Józef Szymański. Wojnicz 2002 ss.211.

Wojnickie księgi cechowe.
T.VII. Dokumenty cechowe z lat 1889-1949.
Wyd. Józef Szymański. Wojnicz 2002 ss.302.

Państwo więckowickie i zakrzowskie oraz część państwa tarnowskiego w metryce józefińskiej z 1785-1787 roku. Więckowice, Rudka, Grabno, Zakrzów, Dębina Zakrzowska, Mikołajowice i Sierachowice.
Wyd. Józef Szymański i Ewa Zielińska. Wojnicz 2002 ss.160.

Państwo radłowskie w metryce józefińskiej z 1785-1787 roku.
Biadoliny Radłowskie i Łętowice.
Wyd. Aleksandra Jaworska i Józef Szymański. Wojnicz 2002 ss.218.

Państwo błońskie, wielkowsińskie i olszyńskie w metryce józefińskiej z 1785-1787 roku. Łukanowice, Isep i Nakle, Wielka Wieś i Milówka, Olszyny, Sukmanie i Roztoka.
Wyd. Henryk Seroka i Józef Szymański. Wojnicz 2002 ss.218.

Acta capituli Voyniciensis 1666-1757.
Wyd. Maria Juda i Józef Szymański. Wojnicz 2003 ss.222.

Kronika kościoła św. Wawrzyńca.
Wyd. Józef Szymański i ks.Józef Urbaniak. Wojnicz 2005 ss.74.

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.I. Liber baptisatorum 1675-1712. Cz.1.
Wyd. Aleksandra Jaworska i Józef Szymański. Wojnicz 2006.ss.372.

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.I. Liber baptisatorum 1675-1712. Cz.2.
Wyd. Aleksandra Jaworska i Józef Szymański. Wojnicz 2006.ss.388.

. Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.II. Liber contrahentium matrimonium 1675-1712.
Wyd. Robert Jop i Józef Szymański. Wojnicz 2006.ss.206.

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.III. Liber mortuorum 1675-1704.
Wyd. Robert Jop i Józef Szymański. Wojnicz 2006.ss.156.

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.IV. Liber baptisatorum 1757-1776. Cz.1.
Wyd. Tomisław Giergiel i Józef Szymański. Wojnicz 2008.ss.278.

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.IV. Liber baptisatorum 1757-1776. Cz.2.
Wyd. Tomisław Giergiel i Józef Szymański. Wojnicz 2008.ss.302..

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.V. Liber copulatorum 1757-1776.
Wyd. Katarzyna Madejska i Józef Szymański. Wojnicz 2008.ss.198.

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.VI. Liber mortuorum 1757-1776.
Wyd. Józef Szymański i Ewa Zielińska. Wojnicz 2008.ss.246.

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.VII. Liber baptisatorum 1777-1784.
Wyd. Józef Szymański i Barbara Trelińska. W przygotowaniu.

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.VIII. Liber copulatorum 1777-1784.
Wyd. Maria Juda i Józef Szymański. W przygotowaniu.

Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu.
T.IX. Liber mortuorum 1777-1784.
Wyd. Józef Szymański i Ewa Zielińska. W przygotowaniu.


W SERII WOJNICZ I OKOLICE W PRZESZŁOŚCI, TERAŻNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI UKAZAŁY SIĘ:

Jarosław Gabała, Tadeusz Sokołowski: Środowisko przyrodnicze
Wojnicza i okolic.
Wojnicz 2000 ss.164.

Jerzy Okoński, Andrzej Szpunar: Najdawniejsza przeszłość Wojnicza i okolic.
Wojnicz 2002 ss.364.

Wojciech Krawczuk, Piotr Miodunka, Karol Nabiałek:
Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku.
Wojnicz 2009. ss. 523.


PONADTO TOWARZYSTWO WYDAŁO:

Tadeusz Apryjas, Jerzy Chumiński, Witold Duman, Leokadia Pawlak:
Wojnicz, historia i zabytki.
Wojnicz 1993 (folder).

Maria Leszczyńska-Mittelstaedt:
Fauny i sybille znad Dunajca. Z księgi wygnania 1940.
Wojnicz 1995 ss.120.

Zyta Roman: W przystani codzienności.
Wojnicz 1995 ss.32 (tomik poetycki).

Władysław Zagaja: W wojnę i po wojnie. Wspomnienia.
Wojnicz 1996 ss.216.
Przygody św. Mikołaja.
Oprac. Anna Nosek wiersze i rysunki dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wojniczu.
Wojnicz 1996 ss.40 (malowanka).

Kalendarz wojnicki 1996.
Wojnicz 1996 ss.16.

Jerzy Okoński: Przewodnik po grodzisku kasztelańskim w Wojniczu.
Wojnicz 1997 ss.22.

Tadeusz Witos: Oko w oko z sowiecką sprawiedliwością.
Wojnicz 1997.

Jerzy Chumiński: W XIX-wiecznym Wojniczu (dokumenty z 1878 roku).
Wojnicz 1997 ss.100.

Z najdawniejszej przeszłości Wojnicza i okolic
(najnowsze badania archeologiczne).
Wojnicz 1998 ss.52.

Andrzej Witos: Wszystko co niosło życie. Wspomnienia.
Oprac. Czesław Brzoza.
Wojnicz 1998 ss.292.

Anna Nosek: Na polnej drodze.
Wojnicz 1998 ss.64 (tomik poetycki).

Władysław Zagaja: W wojnę i po wojnie. Wspomnienia. Wyd.2.
Wojnicz 1998 ss.216.

Maria Kłapowa: Dzieje gimnazjum w Wojniczu (1945-1953).
Wojnicz 1998 ss.40.

Jędrzej Mytnik: Książki dla moich dzieci i innych ludzi... ręcznie spisane.
Oprac. Jerzy Chumiński.
Wojnicz 1999 ss.72.

Z pamiętników uczestnika powstania Wiktora Hostynka z r. 1863.
Oprac. Kazimierz Bańburski i Jerzy Chumiński.
Wojnicz 2000 ss.68.

Kronika szkoły w Grabnie (1902-1947).
Oprac. Jerzy Chumiński i Teresa Kuboń.
Wojnicz 2000 ss.76.

Wojnickie zbiory muzealne (Izba Regionalna im. Ks. Jana Królikiewicza).
Wojnicz 2000 ss.60.

Jerzy Chumiński (1934-2001).
Wojnicz 2001 ss.56.

Tadeusz Witos: Na zesłaniu i na wojnie. Wspomnienia.
Wojnicz 2001 ss.260.

Anna Nosek: Szept z przełomu wieku.
Wojnicz 2002 ss.84(tomik poetycki).

Maria Stolarz: Wspomnienia.
Wojnicz 2002 ss.91(tomik poetycki).

Z historii szkolnictwa prywatnego w XX w. Wspomnienia.
Oprac. Emilia Patryak-Bobkowa.
Wojnicz 2004 ss.38.

L.Rompolt: Tych lat nie można zapomnieć.
Wyd. Małgorzata Gorczyńska.
Wojnicz 2004 ss.526.

Anna Nosek: Podróż marzeń.
Wojnicz 2004 ss.300.

Wojnicz, historia i zabytki.
Oprac. Teresa i Witold Dumanowie, Anna Klisiewicz.
Wojnicz 2005 (folder).

Rafał Sowiński: Dzieje Świtosława.
Wojnicz 2005 ss.53.

Wspomnienie o zwykłym człowieku z niezwykłym życiorysem. Jan Żabiński.
Oprac. Teresa Kuboń.
Wojnicz 2006 ss.50.

Mariusz Lesław Krogulski: Rodowody mieszczan wojnickich. T.I.
Wojnicz 2006 ss.328.

Jerzy Okoński: Przewodnik po grodzisku kasztelańskim w Wojniczu. Wyd.2.
Wojnicz 2007 ss.28.

Kalendarium dziejów Wojnicza. Wydane z okazji przywrócenia praw miejskich.
Pod red.Teresy Dumanowej, oprac. Teresa Dumanowa i Józef Szymański.
Wojnicz 2007 ss.56.

Mariusz Lesław Krogulski: Rodowody mieszczan wojnickich. T.II.
Wojnicz 2006 ss.372.

Ofiarom Golgoty Wschodu - wojniczanie.
Wojnicz 2008 ss.98.

Pamięć jest obowiązkiem pokoleń.
Wojnicz 2009 ss.102.

Spółka Oszczędności i Pożyczek (1902-1924).
Kasa Stefczyka (1925-1948) w Olszynach.
Oprac. Teresa Kuboń. Wojnicz 2010 ss.58.

Mariusz Lesław Krogulski: Rodowody mieszczan wojnickich. T.III.
Wojnicz 2010 ss.371

Historia apteki w Wojniczu.
Oprac. dr n. farm.Maciej Bilek. Wojnicz 2010 ss.54.

Józef Szymański: Przewodnik po Wojniczu inaczej
Wojnicz 2010 ss. 216.

Ks. mgr lic. Stanisław Marek 1942 - 2010.
Pod red. Małgorzaty Pachowicz.
Wojnicz 2010 ss.82.

Anna Katarzyna Nosek 1956 - 2010.
Wojnicz 2011 ss. 46.

Mariusz Lesław Krogulski: Rodowody mieszczan wojnickich. T.IV.
Wojnicz 2011s.268.

Prof. dr hab. Józef Szymański (1931-2011).
Pod red. Teresy Duman
Wojnicz 2012 ss. 66.
Wydawnictwa do nabycia w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Wojnickiej.
32-830 Wojnicz, Rynek 1, tel. 014-679-01-08, fax 014-679-01-00.

do góry